/  SPOLUPRÁCE S DEVELOPERY

Vážení developeři,

obchod s nemovitostmi se na českém trhu vyvíjí již tři dekády.
Od papírové, či dokonce řádkové inzerce na počátku nyní stojíme ve světě, který má požadavky na kvalitní službu ve zcela jiných rovinách. Je zapotřebí se přizpůsobit klientům fungujícím online.

YD Home jde dále a nabízí servis, který svým širokým záběrem umožní efektivně prodat vaši nemovitost dnešnímu náročnému klientovi

Jsme služba pro vás, kteří stavíte a prodáváte nemovitosti. Chtěli bychom vám poskytnout náhled na to, kam dokážeme posunout pomyslnou laťku naší spolupráce. A jak se na dílčí aspekty díváme očima praktiků.

KOMPLEXNÍ SERVIS 

REALITNÍ SLUŽBA

Základním stavebním kamenem kvalitní služby je vztah s vámi, jakožto „idea makerem“ a „výrobcem“ projektu. Jste pro nás jediným partnerem po celý čas procesu prodeje. Obhajujeme kvality, jedinečnost a hodnotu vašich  nemovitostí.

Disponujeme skvělým lidským kapitálem v podobě špičkových odborníků v oboru. To nám umožňuje využít jejich profesních schopností a zkušeností k nabídce vlastních projektů „nového bydlení“.

Začínáme investičním zhodnocením území, urbanistického záměru, technické infrastruktury, pro navržení YDeální prodejní kampaně, dodání úvěrových zdrojů, úřadujeme administrativu, garantujeme kvalitu.
Nekončíme prodejem, ale nabízíme další široký segment prémiových doprovodných služeb ke spokojenému bydlení.

FINANČNÍ SLUŽBA

Jsme tu proto, aby vás váš nový domov nevyšel draho. Pomocí partnerů a specialistů navrhujeme YDeální řešení současného i budoucího financování bydlení.

Možnosti financování

/ Hypoteční úvěry                        / Předhypoteční úvěr
/ Překlenovací úvěry a úvěry     / Hromadné ocenění
ze stavebního spoření                 / Projektové financování
/ Spotřebitelské úvěry                 / Kompletní pojištění
/ Refinancování úvěrů                 / Developerské financování

PRÁVNÍ SERVIS

/ Využíváme služeb prověřených advokátních kanceláří
/ Hlavním partnerem pro tuto oblast je ARROWS advokátní
kancelář s.r.o., která nabízí mnoholetou zkušenost v tomto oboru
/ Zastoupení ve více než 10 městech na území České republiky
/ www.arws.cz

MARKETING

Marketing dnes hraje při koupi i prodeji nemovitosti zcela zásadní roli.
U nemovitostí ve vyšším konkurenčním prostředí máme velmi krátkou dobu na to klienta zaujmout. Proto vám nabízíme ty nejlepší marketingové nástroje.

Dokonalá fotografie
Dokonalá prezentace vašeho projektu dodá sebevědomí při prodeji.
Ujistí vás, že kráčíte správným směrem.

Žijeme v digitálním světě, kde jsou online vyhledávače prvním místem, v němž zákazník uvidí svoji budoucí nemovitost ještě předtím, než se dostane do realitních kanceláří a požádá o prohlídku.

Skvělé fotografie se pro marketing domu nebo bytu stávají stále důležitějšími. Podněcují představivost a vytváří první propojení nemovitosti s klientem.

Často se říká, že obrázek je lepší než tisíce slov, ale dokonalá fotografie dokáže ještě více. Zapojí zákazníka do dialogu. Vyvolává další otázky, přenáší genius loci. Smyslem fotografie je vzbudit zvědavost.

O obraz vaší nemovitosti se postará fotograf profesionál. Nejde to jinak.

/ VYBRANÉ PROJEKTY

Rodinné domy Maršov

www.rdmarsov.cz

Residence
Zahradní město
Bučovice

www.domybucovice.cz

Residence
Auerswaldova

www.residencea1.cz

Domy pod
Pálavou

www.domypodpalavou.cz