YD HOME

DÁVÁME
PENĚZŮM
SMYSL

Dáváme penězům smysl.

To je důvod, proč děláme to, co děláme. Našim cílem je pracovat v oborech, které jsou pro nás i Vás všechny uchopitelné a jejich cíle zřejmé. Na pevných základech stavíme naše snažení, které díky téměř neomezeným možnostem technologií a telekomunikací posouvá naše možnosti, a zejména jejich výsledky, na hladinu společného úspěchu. Především však spojení a komunikace mezitím CO děláme a tím PRO KOHO to děláme, tedy pro Vás, to z nás dělá jedinečnou skupinu přátel, kolegů a obchodních partnerů.
Díky tomu, že se zajímáme o naše klienty a dlouhodobě se zaměřujeme na budování vztahů, jdeme tak daleko za hranici významu peněz a statků.

Tvoříme hodnoty.

Protože my se zajímáme. Vidíme význam v tom, co
zůstává za námi, proto dáváme důraz na jedinečnost a snahu jít za hranice běžně vnímaného horizontu, jen tak dokážeme dále přicházet s novými
a inovativními řešeními. Naše síla je v dlouhodobosti
a flexibilitě, dokážeme vhodně reagovat na změny
a zdaleka se neuzavíráme před možnostmi. Naopak
je vyhledáváme. Protože pracujeme jako tým, a stejně tak i nasloucháme, vytváříme neomezený prostor pro rozvoj a růst každého z nás.

YD FINANCIAL

YD Financial má za úkol efektivně propojovat finanční prostředky obchodních partnerů a klientů
s konkrétními projekty tak, aby byly výlučně naplněny cíle investorů spolu s držením investiční strategie
celé skupiny. V našich prezentacích mnohdy skloňujeme, že “Vše je o Vás!”, a tak tomu ve skutečnosti je.
Ne náhodou je finanční oblast tou první zde zmíněnou. Unikátní způsob tvorby strategie tzv. “od spoda”
se vyznačuje tím, že od našich obchodních partnerů
a klientů sbíráme podněty a přání jakým směrem by
chtěli investovat, jaké parametry by jejich investice
měly mít a jaký užitek přinášet. Vhodně pak umíme
toto zadání spojit s konkrétními projekty a firmami
v zavedených odvětvích tak, abychom pomohli růstu a stabilitě těchto projektů a vždy přitom dodrželi naše společné investiční cíle. 

A to od každého klienta počínaje, po investiční skupinu jako celek konče. Nikoho nepřekvapí, že také v tomto oboru se opíráme zejména o lidské zkušenosti. Pilíř společnosti
tvoří více jak tři desítky našich specialistů, kteří za
sebou mají bohaté zkušenosti na privátních a prémiových pozicích v bankovním sektoru. Poskytujeme nadstandardních servis v oblasti správy majetku,
tedy investic, té nejnáročnější privátní klientele, ale
i firmám či institucím.
Nově je součástí zhruba padesát investičních zprostředkovatelů, kteří jsou na trhu investic etablovaní
zejména ve směřování kapitálu do zahraničních fondů. Započteme-li management, na kterém společnost stojí, opíráme se tak asi o sto lidí, kteří mají zásadní vliv na formování celé skupiny, a to jak v České
republice, tak i na Slovensku.

YD REAL ESTATE

Realitní divize je objemem aktiv pod správou tou
nejvýznamnější oblastí, do které směřujeme naše
investice. Zakládáme si na pevném fundamentu
jednotlivých nemovitostí a nemovitostních projektů
jako celku. Současně tím plníme jednu ze dvou zásadních oblastí, které jsou nejatraktivnější pro naše
obchodní partnery.
Stavíme na zavedených nemovitostech orientovaných mj. na nájemní výnos, které jsou vyhodnocovány tak, aby v časovém horizontu do pěti let dokázaly
naplnit investiční cíle naší společnosti, a tak i každého
jednoho klienta, který nám investicí projevil důvěru.

Naši realitní oblast pak dotváří zaměření se na development, kde se však věnujeme jen vybraným projektům. A to v takové fázi, abychom dokázali opět
naplnit naše investiční cíle během nižších jednotek
let. Stabilita je pro nás klíčovým prvkem.
Naše portfolio Vám při detailním pohledu může
poskytnout jasný odraz nastavené strategie. Důraz
na výnosnost a smysluplnost každého jednoho projektu davá spolu s vhodnou kombinací jednotlivých
součástí našim záměrům především stabilitu a jasnou výnosnost v čase, kterou také přímo přenášíme
na naše obchodní partnery a klienty.

LIDÉ

Ing. Mgr. Michal Naď, MBA

Roman Štěpař

vedoucí konzultant

Jiří Strnad

hypotéční specialista

Jakub Rojt

vedoucí konzultant

Mgr. Ondřej Cihelka

vedoucí konzultant

Bc. Lucia Obstová

konzultant - specialista

Ing. Vladimír Kopačka MBA

konzultant - specialista

Verche Jovinska

vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. Monika Tonowská

KONTAKT

Kancelář:
Spaces Albatros

Na Perštýně 342/1,
110 00 Staré Město


info@ydhome.cz

kontaktní e-mail

734 709 536
246 035 558

telefonní kontakt